Home Học tiếng Anh cùng LEWS 5 câu giao tiếp mỗi ngày Ngày 3 CHÀO HỎI (tiếp theo)

Ngày 3 CHÀO HỎI (tiếp theo)

51

Một số lưu ý khi chào hỏi:
1. Gặp lần đầu có thể bắt tay chứ không dùng ôm/hôn. Gặp lại sau thời gian dài thì tuỳ vào mức độ thân thiết, giới tính, văn hoá của khu vực mà có thể có thể ôm/hôn/bắt tay.

2. Sau khi chào, ngoài sử dụng câu “How are you?” để hỏi thăm sức khoẻ, người nói còn có thể: khen lịch sự
“How’s your new job working out?”
“I heard about your husband operation. How’s he doing?”
* HÃY CHÚ Ý VÀO NHỮNG GÌ MỚI, QUAN TRỌNG, ĐẶC BIỆT VỪA XẢY RA với NGƯỜI ĐANG NÓI CHUYỆN hoặc với người thân của họ để thể hiện sự quan tâm với đối phương.

3. Đáp lại câu “How are you?” thường sẽ là “fine” hoặc “Allright” nhưng cần căn cứ vào ngữ điệu để đoán tâm trạng người nói.
Các câu trả lời quá tốt hoặc quá tệ cần đi kèm với giải thích:
Eg: How’re you doing?
Fantastic! I finished my accounting course with an A.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here