Home Học tiếng Anh cùng LEWS 5 câu giao tiếp mỗi ngày NGÀY 4 CHÀO HỎI (tiếp theo)

NGÀY 4 CHÀO HỎI (tiếp theo)

55

1️⃣. Couldn’t be better! = không thể tốt hơn
2️⃣. Couldn’t be worse! = không thể tệ hơn
Câu 1 và 2 có thể được dùng để trả lời câu hỏi “how are you?” bạn có khoẻ không? Nhưng lưu ý, 2 các trả lời trên là 2 cách trả lời với “sắc thái mạnh” nên chúng ta thường được kỳ vọng giải thích “Tại sao chúng ta cảm thấy tốt/tệ đến thế.”
Ví dụ: – How are you?
– Couldn’t be better. I’ve just bought a new car. = Không thể tốt hơn, tớ vừa mua xe ô tô mới nè. Ahihi. 🚘
(I’ve just bought a new car. Chính là vế giải thích tại sao người nói có tâm trạng tốt đến vậy!)
3️⃣.What are you doing here? = Bạn đang làm gì ở đây thế?
Dùng câu này sau khi chào xong, người nước ngoài cũng thường hỏi thăm “Bạn đi đâu thế?” như văn hoá người Việt chúng ta. Câu này vừa có thể dùng cho ngữ cảnh trang trọng hoặc không trang trọng, nhưng chú ý từng ngữ cảnh cụ thể/mối quan hệ giữa 2 người với nhau mà sử dụng, tránh để đối phương cảm thấy người nói quá “tò mò, tọc mạch, vô duyên”
4️⃣. I’m going to buy some food. = Tôi đang định mua ít đồ ăn.
5️⃣. I’m waiting for my friend. = Tôi đang đợi bạn
Để trả lời câu số 1, chúng ta thường sử dụng câu ở thì hiện tại tiếp diễn, cấu trúc:
S+ am/is/are+ V-ing… = S đang làm gì
Hoặc câu ở tương lai gần:
S+ am/is/are + going to + V(nguyên mẫu) = S đang định làm gì

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here