Home Học tiếng Anh cùng LEWS 5 câu giao tiếp mỗi ngày Ngày 20 DU LỊCH (tiếp theo)

Ngày 20 DU LỊCH (tiếp theo)

46

1. I have some great pictures from my trip to Egypt. = Tôi có một vài bức ảnh rất đẹp trong chuyến đi đến Ai Cập.
*Egypt (noun) /ˈiːdʒɪpt/
2. It’s not safe to go to that country right now. = Đi du lịch tới nước đó lúc này không an toàn đâu.
3. Are you tourist here? = Bạn là khách du lịch à?
4. How long will you be stay in France? = Bạn sẽ ở Pháp trong bao lâu?
5. I hope you enjoy your stay. = Chúc bạn có một chuyến đi vui vẻ!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here