Home Học tiếng Anh cùng LEWS 5 câu giao tiếp mỗi ngày Ngày 22 HẸN HÒ (tiếp theo)

Ngày 22 HẸN HÒ (tiếp theo)

49

1.Their relationship is having some problems right now. = Mối quan hệ của họ đang gặp phải một số vấn đề.
2. I’m not ready for a serious relationship. = Tôi chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc.
3. I think we should see other people. = Em nghĩ chúng ta nên gặp gỡ những người khác.
4. Are you breaking up with me? = Ớ Ớ! Anh đang chia tay em đấy à?
5. We should just be friends. = Chúng ta chỉ nên làm bạn thôi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here