Home Học tiếng Anh cùng LEWS 5 câu giao tiếp mỗi ngày Ngày 16 SỞ THÍCH (tiếp theo)

Ngày 16 SỞ THÍCH (tiếp theo)

51

1. I care about you a great deal. = Tôi rất quan tâm đến bạn.
2. I’m a big/great fan of football. = Tôi là người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt.
3. I loathe the sight of you. = Tao ghét cay ghét đắng mày.
Loathe (verb) /loʊð/
to feel strong hate, dislike, or disgust for someone or something: cực kỳ ghét
4. I can’t stand these people. = Tôi không chịu nổi bọn này.
5. He doesn’t find this job very appealing. = Anh ấy không thích công việc này lắm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here