1. I need to be alone. = Tôi cần ở một mình
2. What do you want for Christmas this year? = Cậu muốn được tặng quà gì vào Giáng Sinh năm nay?
3. I wish it would stop raining. = Tôi ước gì trời ngừng mưa. (Văn vẻ hơn có thể chém là: “Ước chi mưa đừng rơi nữa :3”
4. I want to be a doctor. = Tôi muốn làm Bác sĩ.
5. I believe (that) things will get better. = Tôi tin (rằng) mọi thứ sẽ ổn thôi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here