Home Học tiếng Anh cùng LEWS 5 câu giao tiếp mỗi ngày Ngày 15 SỞ THÍCH (tiếp theo)

Ngày 15 SỞ THÍCH (tiếp theo)

55

1. 🌼 I hate rock music. = Tôi ghét nhạc rock.
2. 🌸 Do you like football? = Bạn có thích bóng đá không?
3. 🌺 I’m craving something sweet. = Tôi đang thèm ăn đồ ngọt.
🌿 CRAVING (NOUN) /ˈKREꞮ.VꞮŊ/
A STRONG FEELING OF WANTING SOMETHING: SỰ THÈM MUỐN, LÒNG KHAO KHÁT
– 🍀 CRAVING FOR ST
– 🍀 CRAVING TO DO ST
4. 🌼 She’s attracted to tall men. = Cô ấy thích đàn ông cao.
5. 🌸 I don’t care for you opinion. = Tôi không quan tâm đến ý kiến của bạn, hay: Tôi không cần bạn cho ý kiến

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here