Home Học tiếng Anh cùng LEWS 5 câu giao tiếp mỗi ngày Ngày 10 XIN LỖI

Ngày 10 XIN LỖI

51

🍀 1️⃣ I’m sorry for criticizing you. = Tôi xin lỗi vì đã chỉ trích bạn.
🌸 2️⃣ It doesn’t matter. = Chuyện đó chẳng có to tát gì đâu./Không có gì.
🌼3️⃣ I really regret not going to the movies last week. = Tôi rất tiếc vì đã không đi xem phim vào tuần trước.
=> I really regret not + V-ing : Tôi rất tiếc vì đã không ….
🌹 4️⃣ I wish I hadn’t said that at the party. = Tôi ước mình đã không nói như vậy ở bữa tiệc.
=> I wish I hadn’t said that. = Tôi ước rằng mình đã không nói như thế.
🌷 5️⃣ I’m sorry, I was late for class today. = Em xin lỗi, em đi học muộn hôm nay ạ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here