Home Học tiếng Anh cùng LEWS 5 câu giao tiếp mỗi ngày Ngày 11 XIN LỖI (tiếp theo)

Ngày 11 XIN LỖI (tiếp theo)

61

🌹1. This is all my fault. You can blame me for this. = Đây tất cả là lỗi của tôi. Bạn có thể bắt tôi chịu trách nhiệm cho việc này.
🌸2. I’ll take the blame. = Tôi sẽ chịu trách nhiệm.
🌻3. Can you forgive me? = Bạn có thể tha thứ cho tôi được không?
Hoặc
Please accept my apology. = Làm ơn chấp nhận lời xin lỗi của tôi.
🌼4. Can I make this up to you? = Tôi có thể đền bù cho bạn thứ này/cái này/ thế này được không?
🌷5. How can I apologize to you? = Làm thế nào để tôi xin lỗi bạn đây?
🍀🍀🍀

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here