Home Học tiếng Anh cùng LEWS 5 câu giao tiếp mỗi ngày Ngày 7 GIỚI THIỆU (tiếp theo)

Ngày 7 GIỚI THIỆU (tiếp theo)

49

1. Do I know you? = Tôi biết bạn không nhỉ?
2. I’m new around here. = Tôi là người mới ở đây/ Tôi mới tới sống ở đây.
3. Let me introduce myself. (formal) = Xin phép cho tôi tự giới thiệu bản thân.
4. I’d like to introduce you to Mr. Beckham. (formal) = Tôi muốn giới thiệu bạn với ông Beckham.
*Lưu ý: các “Tittle” trong tiếng Anh như “Mr”, “Mrs”, “Miss” hoặc “Miss” sẽ dùng liền sau bởi họ của chúng ta chứ không phải là tên.
5.I’ve heard so much about you. = Tôi đã được nghe qua rất nhiều về cậu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here