LEWS STORIES_What you give is what you get

Truyện được trích từ HẠT GIỐNG TÂM HỒN
Tác giả: Jeannie Ecke Sowell

Năm 1949, bố tôi trở về nhà sau cuộc chiến, nhưng niềm vui sướng khi đoàn tụ với gia đình nhanh chóng bị khoả lấp. Bà tôi phải nhập viện.

In 1949, my father had just returned home from the war, but the thrill of his reunion with his family was soon overshadowed. My grandmother had to be hospitalized.

Bác sĩ nói là bà tôi cần được truyền máu ngay lập tức hoặc là bà sẽ không qua khỏi đêm hôm ấy. Vấn đề là bà mang nhóm máu AB, một nhóm máu cực kỳ hiếm.

The doctors told my father that she needed a blood transfusion immediately or she would not live through the night. The problem was, her blood type was AB, a very rare type.

Không ai trong gia đình có nhóm máu phù hợp nên bác sĩ cũng không thể làm được gì hơn.

Not one member of the family was a match, so the doctors gave the family no hope.

Bố tôi rời bệnh viện và họp mặt tất cả các thành viên trong gia đình để nói lời từ biệt với bà.

My father left the hospital to gather up all the family members to tell Grandmother good-bye.

Ông đi ngang qua một người lính mặc quân phục đang đón xe đi nhờ về nhà. Mặc dù ông không thường làm việc tốt nhưng không hiểu sao ông đã dừng xe lại.

He passed a soldier in uniform hitchhiking home. Though he had no inclination to do a good deed, something pulled him to a stop.

Người khách xa lạ ngay lập tức nhận ra giọt nước mắt của bố tôi và thắc mắc về điều đó.

The stranger noticed my father’s tears right away and inquired about them.

Trong xe trở nên hoàn toàn im ắng khi bố tôi kể lại câu chuyện.

It got very quiet in the car as my father told the story.

Rồi người lính vô danh cho bố tôi xem tấm thẻ của mình, nhóm máu AB. Anh lính nói bố tôi quay xe lại và đưa anh đến bệnh viện.

Then this unidentified soldier showed my father his dog tags, AB. The soldier told my father to turn the car around and get him to the hospital.

Bà tôi sống đến năm 1996. Đến tận hôm nay, không ai trong gia đình chúng tôi biết tên anh lính.

My grandmother lived until 1996. To this day no one in my family knows the soldier’s name.

————————–
CÁC TỪ MỚI:

1. thrill /θrɪl/ (noun) a feeling of extreme excitement
tạm dịch: niềm vui/sự rộn ràng
2. reunion /ˌriːˈjuː.njən/ (noun) a situation when people meet again after they have not seen each other for a long time
tạm dịch: sự sum họp/ tái hợp, “union” là sự hợp nhất
3. transfusion /trænsˈfjuː.ʒən/ (noun) the process of adding an amount of blood to the body of a person or animal, or the amount of blood itself:
tạm dịch: (y học) sự truyền máu
4. inquire /ɪnˈkwaɪər/ (v) = enquire (in UK): ask for information:
=> trong bài, từ này có nghĩa là thắc mắc là hoàn toàn hợp lý. Các bạn lưu ý động từ “inquire” cần được đi cùng giới từ “about” khi chúng ta muốn nói ý nghĩa trên.
5. Dog tag: Thẻ bài quân nhân
Theo wiki, “dog tag” hay “thẻ bài quân nhân” là tên chính thức cho các thẻ định danh mà được đeo bởi nhân viên quân sự hoặc binh lính. Dạng thẻ này được sử dụng chủ yếu cho việc xác định thông tin về số thương vong và y tế cơ bản cần thiết, ví dụ như nhóm máu và lịch sử tiêm chủng, cùng với việc cung cấp sở thích tôn giáo. “Dog tag” thường được chế tạo từ kim loại chống ăn mòn dù được làm từ bất cứ thứ gì sẵn có.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here