LEWS STORIES_Words of love

Truyện được trích từ HẠT GIỐNG TÂM HỒN
Tác giả: Jeanette Lisefski

Our daughter Ariana moved from a baby to toddler with her share of the usual bumps and scraped knees.

Con gái Ariana của chúng tôi phát triển từ một đứa trẻ sơ sinh đến lúc chập chững biết đi với những vết bầm và trầy thường thấy ở đầu gối.

On these occasions, I’d hold out my arms and say “Come see me.”

Những lúc như thế, tôi lại dang rộng tay và nói: “Lại đây với mẹ nào!”

She’d crawl into my lap and I’d say, “Are you my girl? My sweetie, beetie Ariana girl?”

Con bé sẽ bò vào lòng tôi và tôi sẽ nói: “Phải con gái cưng của mẹ không? Cục cưng Ariana của mẹ không?”

She’d nod her head and I’d end with, “And I love you forever, for always, and no matter what!”

Con bé sẽ gật đầu và tôi sẽ kết thúc bằng câu: “Mẹ sẽ luôn yêu thương con, mãi mãi, dù bất cứ chuyện gì xảy ra!”

A few weeks ago I reached my breaking point one afternoon and went into my room for a good cry.

Vào một buổi chiều nọ của tuần trước, tôi gặp phải chuyện quá sức chịu đựng và thể là tôi vào phòng để khóc cho thoả thích.

Ariana soon came to my side and said, “Come see me.”

Ariana liền tiến lại bên tôi và nói: “Lại đây với con nào!”

She curled up beside me and said, “Are you my mommy? My sweetie, beetie mommy?”

Con bé cuộc tròn bên cạnh tôi và nói: “Có phải mẹ là mẹ của con không? Mẹ cưng của con phải không?”

I nodded my head and smiled. “And I love you forever, for always, and no matter what!”

Tôi gật đầu và mỉm cười. “Con sẽ luôn yêu thương mẹ, mãi mãi, dù bất cứ chuyện gì xảy ra!”

A giggle, a big hug, and I was off and ready for next challenge.

Một tiếng cười khúc khích, một cái ôm nồng ấm và thế là tôi vượt qua, sẵn sàng đón nhận những thử thách mới.

---- the end ----

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here