Home Học tiếng Anh qua truyện ngắn Grandma’s gift (Món quà của bà nội)

Grandma’s gift (Món quà của bà nội)

77

— a story by Ruth Ayers—-


My son, an Air Force officer, was sent to Turkey when my grandson was six months old.
Con trai của tôi là sĩ quan Không quân, được phái đến Thổ Nhĩ Kỳ khi cháu tôi vừa được sáu tháng tuổi.
“He won’t know me when you get back to the States,” I said brokenly at the airport.
Lúc ở phi trường, tôi chua xót thốt lên: “Khi con trở về Hiệp chủng quốc, nó sẽ không nhận ra mẹ nữa.”
As the weeks passed, I was determined to find a way to forge a bond between my grandson and me.
Nhiều tuần lễ trôi qua, tôi quyết định tìm cách tạo mối liên hệ gắn bó với cháu mình.
I bought a children’s picture book, a blank cassette tape, and a disposable camera.
Tôi mua một cuốn sách tranh cho trẻ em, một cuộn băng trắng bà một máy quay phim dùng một lần.
I recorded me reading the book, and when I finished the story, I spoke a few words to Damon, ending with, “Always remember the Grandma loves you very much.”
Tôi ghi lại cảnh mình đọc sách, và khi kể xong câu chuyện, tôi nói vài câu với Damon, kết thúc bằng câu: “Hãy luôn nhớ rằng bà rất thương cháu!”

I had friends take snapshots of me doing routine grandmotherly things, including reading the book.
Tôi nhờ bạn bè chụp hình mình làm những công việc hàng ngày của một người bà, bao gồm cả việc đọc truyện.
I sent the package to my son and his wife.
Tôi gửi những thứ đó cho con trai và con dâu của mình.
Every few months, Damon would receive a new story package from Grandma.
Mỗi vài tháng, Damon lại nhận được thùng hàng chứa những câu chuyện mới từ bà nội.
Three years later, at the airport, Damon saw me first.
Ba năm sau, tại sân bay, Damon nhận ra tôi trước tiên.

Breaking away from my daughter-in-law, he ran toward me, crying out, “It’s Grandma! You’re my Grandma!”
Nó buông con dâu tôi ra ngay, chạy lao về phía tôi, reo lên: “Bà! Bà chính là bà nội của cháu!”.
—- the end —-

Các từ mới:
– form/forge a bond (=make a bond): tạo mối liên hệ, gắn kết
Eg: As the weeks passed, I was determined to find a way to forge a bond between my grandson and me.

– cry out : to make a loud sound because of pain, fear, surprise, etc. …
Eg: He ran toward me, crying out, “It’s Grandma! You’re my Grandma!”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here