Home Học tiếng Anh qua truyện ngắn Diary (Quyển nhật ký)

Diary (Quyển nhật ký)

67

— a story by Martine Klaassen —-
Photo by Nasim Keshmiri on Unsplash

_______
As I watched my sister unload my luggage, I could see the sadness in her eyes.
Trong lúc đứng nhìn chị tôi dỡ hành lý giúp mình, tôi nhận thấy nỗi buồn trong mắt chị.
We had both been dreading this moment for the past week.
Cả hai chúng tôi đều sợ khoảnh khắc này trong suốt tuần qua.
One last hug and the final good-bye and I would be on my way to a new life abroad, leaving her behind.
Ôm nhau lầu cuối và nói lời tạm biệt sau cùng rồi tôi sẽ lên đường đến với cuộc sống mới ở nước ngoài, bỏ lại chị nơi đây.
On the plane, I was still crying. I did not have the energy to put my bag in the overhead locker, so I stuffed it in the empty seat next to mine.
Ngồi trên máy bay, tôi vẫn tiếp tục khóc. Tôi không có đủ sức để cất giỏ xách vào vào ngăn hành lý ở phía trên đầu nên tôi vùi nó vào chỗ ngồi còn trống bên cạnh.
The plane shook heavily, and the bag fell on the floor.
Máy bay rung mạnh và chiếc giỏ rơi xuống sàn.
I bent over to gather up my belongings when I saw an unfamiliar little book.
Tôi cúi xuống nhặt lại đồ đạc của mình thì thấy một cuốn sổ nhỏ rất lạ.

It was a diary. The key had been carefully placed in the lock, so I opened it.
Đó là một cuốn nhật ký. Chìa khoá đã được đặt cẩn thận trong ổ khoá nên tôi mở nó ra.
I recognized my sister’s handwriting. She had been keeping a diary for the past month, and she was now passing it on to me.
Tôi nhận ra nét chữ của chị tôi. Chị đã viết nhật ký suốt một tháng quá và bây giờ chị đưa nó cho tôi.
I was to write in it for a couple of months, then send it back to her.
Tôi sẽ viết vào đó trong vài tháng, sau đó sẽ gửi nó lại cho chị.
Even though an ocean separates us, it felt like she was actually there.
Dù có một đại dương ngăn cách giữa chúng tôi, tôi vẫn cảm thấy như chị đang ở ngay bên mình.
I was only when I thought I had lost my best friend that I realized she was going to be around forever.
Chỉ đến khi tôi tưởng rằng mình đã mất đi người bạn thân thiết nhất thì tôi mới nhận ra chị sẽ mãi ở bên tôi.
___
Từ mới:
Dread something (v) to be very afraid of something
Eg: We had both been dreading this moment for the past week.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here