Home Học tiếng Anh qua truyện ngắn The vacant hand (Bàn tay khuyết)

The vacant hand (Bàn tay khuyết)

80

— a story by Suzanne Boyce —-

Little Lucy (at least that’s what we’ll call her) had never been to kindergarten before.
Lucy bé bỏng (ít nhất đó là cách chúng tôi sẽ gọi con bé) chưa từng đến nhà trẻ bao giờ.

She was thrilled by the activities, the children, the classroom – and especially the noise.
Con bé cảm thấy hào hứng với những hoạt động, bọn trẻ con, phòng học – và nhất là âm thanh.

Her parents were deaf, and every conversation was conducted in sign language.
Bố mẹ của con bé bị điếc và mọi cuộc nói chuyện đều được thể hiện bằng ngôn ngữ ký hiệu.

Now Lucy was getting to talk!
Giờ đây Lucy sẽ học nói!

As the holidays approached, dozens of tiny hands were traced onto colorful paper.
Khi kỳ lễ đến gần, nhiều bàn tay nhỏ nhắn mày mò trên những trang giấy đầy sắc màu.

Hundreds of tiny fingers were cut out, and the handprints were taped on the door.
Hàng trăm ngón tay bé nhỏ được cắt ra và dấu tay được in lên cửa phòng.

Lucy loved the tracing and the cutting.
Lucy thích việc tô vẽ và cắt dán.

She worked on it at home and brought the best hand of all to take to her teacher.
Con bé làm việc đó ở nhà và đem bàn tay đẹp nhất đến cho cô giáo.

“Do you like it?” Lucy asked eagerly.
Lucy hào hứng hỏi: “Cô có thích nó không?”

“Yes, honey, but there are some fingers missing. Did something happen?”
“Có, cô thích lắm nhưng mà có mấy ngon tay bị thiếu. Sao vậy con?”

It was obvious that the thumb, index finger and pinky finger had been cut with perfection.
“Rõ rang là ngón tay cái, ngón trỏ và ngón út được cắt hết sức hoàn hảo.

The other two, however, had been cut off at the palm.
Tuy nhiên, hai ngón còn lại thì lại bị cắt mất.

“Yes teacher, I wanted to give you my best hand – the one that says ‘I love you.’”
“Dạ cô, con muốn tặng cô bàn tay đẹp nhất của con, bàn tay nói “con yêu cô”.

And that’s exactly what it did say – in sign language.
Và đó chính xác là những gì mà bàn tay đó thể hiện – bằng ký hiệu.
——the end—–

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here