Trích xuất từ cuốn 1: Harry Potter và Hòn Đá Phù Thuỷ
Trích xuất trong chương 7: Cái Nón Phân Loại (phần 2)
— CHAPTER SEVEN —
The Sorting Hat (part 2)


Hermione almost ran to the stool and jammed the hat eagerly on her head.

Hermione dường như là chạy như bay đến cái ghế và hào hứng chụp lấy cái mũ đội lên đầu.

‘GRYFFINDOR!’ shouted the hat. Ron groaned.

Cái nón hô: “GRYFFINDOR!”. Ron rít lên thất vọng.

A horrible thought struck Harry, as horrible thoughts always do when you’re very nervous. What if he wasn’t chosen at all?

Một ý nghĩ khủng khiếp bỗng loé lên trong đầu Harry. Những ý nghĩ khủng khiếp thì lúc nào cũng làm cho chúng ta phải lo lắng cả! Cậu nghĩ: Nếu rốt cuộc mình không được chọn vô nhà nào hết thì sao?


Strike /straɪk/
(verb)
Strike | struck | struck
= to cause someone to have a feeling or idea about something.

What if he just sat there with the hat over his eyes for ages, until Professor McGonagall jerked it off his head and said there had obviously been a mistake and he’d better get back on the train?

Sẽ ra sao nếu cậu phải ngồi đợi lâu vô tận trên cái ghế đó, với cái nón sụp tới mắt, rồi giáo sư McGonagall đến dở nón ra mà nói rằng có sự nhầm lẫn và mời cậu ra lại tàu lửa đi về?

When Neville Longbottom, the boy who kept losing his toad, was called, he fell over on his way to the stool.

Khi Neville Longbottom – thằng bé cứ mất cóc hoài đó – được gọi tên, nó vấp ngã tới mấy lần rồi mới tới được cái ghế.

The hat took a long time to decide with Neville.

Cái nón phải mất khá lâu mới quyết định được số phận Neville.

When it finally shouted ‘GRYFFINDOR’, Neville ran off still wearing it, and had to jog back amid gales of laughter to give it to ‘MacDougal, Morag’.

Cuối cùng, nó gọi to: “Nhà Gryffindor!”
Neville nhảy câng lên, quên cả giở nón ra. Nó phải chạy trở lại trong tiếng cười ầm ĩ của mọi người để đưa nón cho giáo sư McGonagall, mà nó lắp bắp gọi nhầm là MacDougal… Morag.

gales of laughter = a lot of loud laughter

Malfoy swaggered forward when his name was called and got his wish at once: the hat had barely touched his head when it screamed, ‘SLYTHERIN!’

Tới lượt thằng Malfoy. Nó vênh váo đi tới trước và đạt được điều ước nguyện ngay lập tức, cái nón vừa chạm vô đầu nó đã tuyên bố liền: “Nhà Slytherin!”

Swagger /ˈswæɡ.ər/
(verb)
to walk or behave in a way that shows that you are very confident and think that you are important.

Malfoy went to join his friends Crabbe and Goyle, looking pleased with himself.

Malfoy nhập bọn với Crabbe và Goyle, trông nó cực kỳ thoả mãn.

There weren’t many people left now. ‘Moon’ … ‘Nott’ … ‘Parkinson’ … then a pair of twin girls, ‘Patil’ and ‘Patil’ … then ‘Perks, Sally-Anne’ … and then, at last – ‘Potter, Harry!’

Chẳng còn lại mấy người nữa. “Moon”…, “Nott”…, “Parkinson”… rồi đến hai cô bé sinh đôi: “Patil” và “Patil”…, rồi đến “Perks”, “Sally – Anne”… và rồi cuối cùng cũng đến – “Harry Potter!”

As Harry stepped forward, whispers suddenly broke out like little hissing fires all over the hall.

Khi Harry bước tới, cậu nghe tiếng xì xầm nổi lên khắp bốn phía.
‘Potter, did she say?’
“Có phải cô giáo mới gọi Potter không?”

‘The Harry Potter?’

“Là Harry Potter đó hả?”

The last thing Harry saw before the hat dropped over his eyes was the Hall full of people craning to get a good look at him.

Điều cuối cùng mà Harry thấy trước khi chiếc nón sụp xuống là cả sảnh đường đều đang hướng ánh nhìn về cậu.

The next second he was looking at the black inside of the hat. He waited.

Rồi cậu chăm chú nhìn vào không gian tối om bên trong chiếc mũ. Cậu chờ đợi.

‘Hmm,’ said a small voice in his ear. ‘Difficult. Very difficult.’

“Chà…” – Một giọng nói nhỏ vang lên bên tai cậu. “Khó đây. Rất khó!”

‘Plenty of courage, I see. Not a bad mind, either.’

“Lòng can đảm thì ta thấy có thừa… Trí tuệ cũng không kém…”

‘There’s talent, oh my goodness, yes – and a nice thirst to prove yourself, now that’s interesting … So where shall I put you?’

“Lại có tài à quỷ thần ơi, và khát vọng khẳng định chính mình nữa chứ! Hay thật! Thế giờ mi muốn ta phân mi vô nhà nào đây?”

Thirst /θɜːst/
(Noun)
= a strong wish

Harry gripped the edges of the stool and thought, ‘Not Slytherin, not Slytherin.’

Harry nắm chặt ghế mà nghĩ: “Đừng vô Slytherin. Đừng vô Slytherin!”

Grip /ɡrɪp/
(verb)
= to hold very tightly

‘Not Slytherin, eh?’ said the small voice. ‘Are you sure?

“Không chịu Slytherin hả?” – Giọng nói nhỏ lại vang lên. “Mi có chắc không đó?

You could be great, you know, it’s all here in your head, and Slytherin will help you on the way to greatness, no doubt about that – no?

Vô đó mi có thể trở thành vĩ đại, mi biết đấy, khi trong đầu mi có tất cả rồi thì Slytherin sẽ giúp mi trở thành vĩ đại, chắc chắn là như vậy. Không muốn hả?

Well, if you’re sure – better be GRYFFINDOR!’

Được thôi, nếu mi đã dứt khoát thì tốt hơn hết hãy về… GRYFFINDOR!”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here