Home Học tiếng Anh cùng LEWS Học phát âm tiếng Anh Cấu tạo của 1 từ trong tiếng Anh

Cấu tạo của 1 từ trong tiếng Anh

80

1 từ trong tiếng Anh có thể có 1 âm tiết (ví dụ: you) hoặc 2 âm tiết trở lên (ví dụ: English).
________
*TỪ ĐƠN ÂM TIẾT
CẤU TRÚC CƠ BẢN CỦA 1 TỪ ĐƠN ÂM TIẾT LÀ:

_______
cụ thể:
Chắc chắn phải có 1 nguyên âm thì mới gọi là 1 từ được.

Ví dụ: “or”, “I”
1 từ có thể có thêm 1 hoặc nhiều phụ âm đứng trước nguyên âm (gọi là phụ âm đầu).
Ví dụ: 1 phụ âm: “see”, 2 phụ âm: “dry”
1 từ có thể có thêm phụ âm sau nguyên âm (gọi là phụ âm đuôi).
Ví dụ: “eight” (phụ âm đuôi là âm /t/)
1 từ có thể có cả phụ âm đầu và sau nguyên âm.
Ví dụ: love, light
________
*TỪ ĐA ÂM TIẾT
Có thể hiểu là: ĐA ÂM TIẾT là từ gồm NHIỀU TỪ ĐƠN ÂM TIẾT GHÉP LẠI.
Lưu ý:
Trong tiếng Anh, đối với từ đa âm tiết thì phải có âm được nhấn.

Ví dụ từ English có 2 âm tiết ‘Eng’ và ‘lish’, tra từ điển sẽ thấy nhấn âm 1 (Eng).
Trường hợp nếu từ có phụ âm theo sau nguyên âm hay còn gọi là PHỤ ÂM ĐUÔI thì không được bỏ qua như tiếng Việt mà vẫn phải thể hiện ra bằng cách bật hơi.
Ví vụ: like (bật âm /k/ ở cuối từ).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here