Home Học tiếng Anh cùng LEWS 5 câu giao tiếp mỗi ngày Ngày 5 GiỚI THIỆU

Ngày 5 GiỚI THIỆU

56

1️⃣. Hi, I’m Johanne Le. (informal) = xin chào tôi là Johanne Le.
2️⃣. My name is Johanne Le. (formal) = Tôi tên là Johanne Le.
3️⃣. But please call me Jo. = Nhưng hãy gọi tôi là Johanne.
Câu này thường dùng kèm sau khi nói câu 1 và 2. Đặc biệt nếu tên của bạn dài, bạn có thể giới thiệu tên ngắn của bạn khi sử dụng câu nói này.
4️⃣. Are you Ms. Johanne Le? = Cô có phải là cô Johanne Le không?
5️⃣. Yes, I am = Đúng rồi, là tôi đây.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here