Home Học tiếng Anh cùng LEWS 5 câu giao tiếp mỗi ngày Ngày 14 SỞ THÍCH

Ngày 14 SỞ THÍCH

60

1.🌹 I don’t feel like cooking. = Tôi không muốn nấu ăn.
☘️FEEL LIKE SOMETHING (PHRASAL VERB)
TO HAVE A DESIRE TO DO OR HAVE SOMETHING = MONG MUỐN CÓ CÁI GÌ ĐÓ, LÀM CÁI GÌ ĐÓ
DESIRE (VERB) MONG MUỐN, AO ƯỚC, THÈM
2.🌼I like Thai food.= Tôi thích đồ ăn Thái.
3.🌸I love dogs. = Tôi yêu chó.
4.🌻I’m crazy about pizza.= Tôi cực kỳ cuồng bánh pi-za.
5.🌷I’m fond of Italian cuisine.= Tôi thích ẩm thực Ý.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here