Home Học tiếng Anh cùng LEWS 5 câu giao tiếp mỗi ngày Ngày 13 TẠM BIỆT (tiếp theo)

Ngày 13 TẠM BIỆT (tiếp theo)

60

🌸1. Until we meet again. : Đây là một lời từ biệt thường dùng cho những người mà ta biết sẽ còn gặp lại họ sau. (A casual valediction) Hiểu nôm na cả câu là: Chúng ta sẽ còn gặp lại.
🌼2.Till then: cũng là lời tạm biệt nhưng dùng để chào người mà ta biết chắc sẽ gặp lại vào 1 thời gian nào đó đã được dự định sẵn rồi.
🌻3. Keep in touch. = Giữ liên lạc nhé!
🌷4. Take care. = Bảo trọng!
🌹5.It was nice to see you. = Rất vui vì đã gặp bạn.
CÂU SỐ 5 NÀY HẾT SỨC LƯU Ý. “It is nice to see you.” thì chúng ta dùng khi làm quen với ai đó với nghĩa “Rất vui khi được gặp/ làm quen với bạn.”
Còn “It WAS nice to see you.” Với tobe là WAS là 1 dấu hiệu để đối phương hiểu là người nói đang có ý muốn tạm biệt.
Vậy nên khi giao tiếp lưu ý khi dùng 2 mẫu câu trên.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here