Home Học tiếng Anh cùng LEWS 5 câu giao tiếp mỗi ngày Ngày 1 CHÀO HỎI

Ngày 1 CHÀO HỎI

60

GHI NHỚ

  • formal có nghĩa là trang trọng: dùng trong ngữ cảnh nghiêm túc như các cuộc họp, phát biểu trong các bài diễn văn, nói chuyện với người lớn tuổi hơn, người chưa quen biết …
  • informal có nghĩa là không trang trọng: dùng khi nói chuyện với bạn bè, người thân thiết, người ít tuổi hơn mình, ngữ cảnh thoải mái.

1. Good morning (formal): chào buổi sáng
2. Good afternoon (formal): chào buổi chiều
3. Good evening (formal): chào buổi tối (chiều tối)
4. Hello (formal và informal): xin chào
5. Hi (informal): xin chào
* Lưu ý:
+ Để đáp lại các câu chào trên ta có thể dùng lại câu mà đối phương vừa nói. Kèm theo câu hỏi: Bạn có khoẻ không? = How are you?
+ Khi được chào “hi”, chúng ta có thể chào lại là “hi” hoặc”hey”
+ Nếu thân thiết thì khi được chào “hello”, ta có thể chào lại “hi”
+ Nếu thân thiết thì câu “How are you?” có thể thay bằng “Are you doing okay?”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here